Factfulness – boken som lär dig se hur världen verkligen ser ut
Nu kan du som går tredje året på gymnasiet i Sverige ladda ner ett gratis exemplar av den uppmärksammade boken Factfulness - Tio knep som hjälper dig att förstå världen av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund.
Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker – alla blir besegrade i omvärldskunskap av aporna på zoo. Vad beror det på? Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund har gjort till sin uppgift att förändra det och förklarar i boken Factfulness varför vi missförstår världens utveckling och vad vi kan göra för att rätta till våra missuppfattningar. Med utgångspunkt i tio konkreta misstag vår hjärna gör - däribland vår tendens att dela upp världen i två läger, vårt oroade förhållningssätt till nyheter och vårt antagande att saker blir värre med tiden - kartläggs hur vi kan bryta med våra tankefel och bli mer faktaorienterade.
Satsningen genomförs av Nobel Center med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för att inspirera till kunskapsspridning för en bättre värld.
Lärarhandledning och nedladdning för lärare
Bokförlaget Natur & Kultur som ger ut boken har även tagit fram en lärarhandledning som kan användas för att bygga upp en lektion kring boken och därmed öka användbarheten av boken och den kunskap och metod som den blivit världskänd för. Via dem kan du som lärare för tredjeårsgymnasister även ladda hem en bok. http://www.nok.se/factfulness.
”Nobel Centers uppgift är att lyfta vetenskapens och humanismens roll i samhället, något som är särskilt viktigt i tider då fakta inte alltid respekteras. Med den här satsningen hoppas vi att Sveriges gymnasietreor inspireras av den anda som Alfred Nobel såväl som Hans Rosling verkade i”, säger Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Center.
”Boken slår hål på flera myter. Vi hoppas att nedladdningsmöjligheten ska stimulera till diskussioner om vikten av fakta i landets gymnasieklassrum. Wallenbergstiftelserna stödjer på olika sätt satsningar på forskning och utbildning och det här initiativet ligger helt i linje med stiftelsens ändamål”, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
Folkbildningsdagen
Nobel Center och Stiftelsen Gapminder samarbetar för att skapa en årligt återkommande folkbildningsdag. Den första planeras ha Factfulnesssom tema. Med hjälp av tidigare Nobelpristagare, forskare och folkbildare, kommer dagen att innehålla aktiviteter, presentationer och föreläsningar med vetenskap och fakta i fokus. Planen är att ordna en folkbildningsdag varje år. Tills Nobel Center står färdigt kommer dagen att hållas på olika platser i Stockholm.
Om Gapminder
2005 grundade Hans Rosling, tillsammans med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, Stiftelsen Gapminder för att ”bekämpa förödande okunskap med en världsbild som alla kan förstå”.
Om Nobel Center
Nobel Center blir ett nytt hus i hjärtat av Stockholm, öppet för alla, där Nobelpriset och de fantastiska upptäckter och insatser som pristagarna belönats med får sin naturliga plats. Nobelpriset blir utgångspunkten för en bred publik verksamhet med utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Det blir en plats där engagerade världsförbättrare, nyfikna stockholmare, skolklasser och besökande turister kan mötas och inspireras till att vilja vara med och bidra till en bättre värld.
Om Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik och samhällsvetenskap. Sedan grundandet 1963 har Stiftelsen beviljat sammanlagt 2,4 miljarder kronor i anslag.